Pablo Software Solutions
ADVIES DIAGNOSTIEK EN BEGELEIDING
BEGAAFDE KINDEREN
 
 
HOME

Advies Diagnostiek en Begeleiding begaafde kinderen is de praktijk van
drs. Alja de Bruin - de Boer, die als zelfstandige onderneming bestaat sinds 2001.

Na mijn studie orthopedagogiek aan de Rijks Universiteit te Leiden ben ik in 1976 gaan
werken bij een onderwijsadviesdienst. Ik ben lid van de NVO en opgenomen in het
Beroeps Bekwaamheid register met Beroeps Bekwaamheid Diagnostiek. Ook ben ik als Gezondheidszorgpsycholoog geregistreerd in de wet B.I.G.

Sinds eind jaren '80 houd ik me bezig met het onderwerp hoogbegaafdheid. In 1993 heeft dit in samenwerking met mevr. drs. E. de Greef geleid tot het boek 'Hoogintelligente kinderen in het basisonderwijs'. Samen met P. Span en M.C. Wijnekus is 'Het testen van begaafde kinderen; Suggesties voor diagnostiek en behandeling' (2001) geschreven en met J. Kuipers heb ik de Si-Di R, het protocol voor signalering en diagnosticering van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs (2004) ontwikkeld.
Daarnaast zijn er publicaties in diverse tijdschriften geweest en had ik enkele jaren een vaste column in het tijdschrift Talent.

Tijdens mijn loopbaan bij een onderwijsadviesdienst heb ik mij tevens gespecialiseerd in dyslexie en ben ik actief geweest als onderwijsadviseur met betrekking tot de sociale en emotionele ontwikkeling.
Met het begeleiden van schoolteams en individuele leerkrachten heb ik zeer veel ervaring opgedaan. Mijn werkzaamheden bij de onderwijsadviesdienst heb ik per eind 2006 beeindigd om me volledig te concentreren op ADB.

ADB is mijn onderzoek- en adviesbureau in Leiderdorp waar kinderen kunnen worden aangemeld voor psychologisch onderzoek. Ook kunnen ouders en leerkrachten er terecht met verzoeken om advies. ADB richt zich specifiek op begaafde kinderen, kinderen met dyslexie en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.
Index
Consultatie
Onderzoek
Begeleiding
Groepsbehandeling
Cursus en Workshops
Contact
./Links.html
Disclaimer